Keurmerk

Keurmerk van de Kruisvereniging
Om bij de thuiszorgaanbieders na te gaan of de wijkzuster ervoor zorgt dat de cliënt vraaggestuurde zorg ontvangt en dat de kwaliteit ook gewaarborgd is, is in opdracht van de Kruisvereniging een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk geeft de Kruisvereniging de cliënt zekerheid dat zij zorg krijgen waar zij behoefte aan hebben en dat de wijkzuster er voor waakt dat deze zorg ook geboden wordt met de gewenste kwaliteit. Want organisaties die thuiszorg geven worden beoordeeld op criteria die door de leden van de Kruisvereniging zijn opgesteld, dus door de cliënten zelf. Wie aan de criteria voldoet, krijgt het keurmerk en dan weet je als cliënt dat die instelling echt vraaggestuurde zorg geeft van goede kwaliteit.

De Kruisvereniging werkt samen met: