Organisatie

Plaatselijke Kruisverenigingen
De Regionale Kruisvereniging West-Brabant is een overkoepelende vereniging van 28 plaatselijke kruisverenigingen. Samen hebben deze plaatselijke kruisverenigingen ruim 45.000 leden. Deze verenigingen zijn ondergebracht in 7 clusters. De Regionale Kruisvereniging West Brabant wordt bestuurd door de Algemene Ledenvergadering. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke kruisverenigingen.

Algemeen Bestuur
De Algemene Ledenvergadering heeft uit haar midden een Algemeen Bestuur gekozen. Deze bestaat uit minimaal 1 vertegenwoordiger uit ieder cluster. Het Algemeen Bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering gemandateerd om in overeenstemming met onder andere de begroting en het beleidsplan te handelen.

Verenigingsbureau
Het verenigingsbureau geeft informatie over het lidmaatschap, thuiszorg, uitleen, huurartikelen, zorgwinkels, servicepakket, cursussen et cetera. Het verenigingsbureau staat de leden met raad en daad terzijde. En geven een goed, betrouwbaar en onafhankelijk advies.

De Kruisvereniging werkt samen met: